Thursday, March 22, 2018

Yated the right not to knowזכות הציבור שלא לדעת – יתד היוםאנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש, טוענים כל העת כי דיווחים בנושאים שונים, כמו בנושאי אלימות או
התמכרות, גורמים נזקים בלתי הפיכים לאחרים, בשל הפיכת הנושאים הללו ל"לגיטימיים" בעצם הדיווח עליהם ולעיתים ביחס אל המבצע, והסיקור הנרחב לו הוא זוכה
העיתונות הכללית אמונה על הכלל האומר "זכות הציבור לדעת". על פי כלל זה היא מדווחת על כל אירוע, גם אם ברור לכל שהדיווח עלול לגרום נזק למדינה, לחברה, לילדים או לכל גורם אחר. הנזק שייגרם אינו מהווה כל שיקול בהחלטה לדווח. אנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש, טוענים כל העת כי דיווחים בנושאים שונים, כמו בנושאי אלימות או התמכרות, גורמים נזקים בלתי הפיכים לאחרים, בשל הפיכת הנושאים הללו ל"לגיטימיים" בעצם הדיווח עליהם ולעיתים ביחס אל המבצע, והסיקור הנרחב לו הוא זוכה. בנורבגיה בוצע לפני כשנה טבח המוני של נערים, כאשר משפטו של הרוצח זוכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית. בארה"ב בוצע טבח המוני בסוף השבוע, כאשר לדעת פסיכולוגים, המבצע הושפע מעמיתו בנורבגיה.
אלו הם הנזקים החמורים של התקשורת ההמונית, זו הכתובה או המרצדת על המסך, הגדושה במעשי אלימות מתועבים, בפשעים למיניהם, בתת-תרבות ביבים, ובכל פגע רע. גם התומכים הגדולים ביותר בדמוקרטיה ובליברליות, מודים בפה מלא, כי השפעת התקשורת בעיקר על בני נוער, היא הרסנית. אגב, סקר שפורסם בימים אלו, מגלה כי בני הנוער הישראלים הם "שיאני העולם" בהתמכרות לתקשורת לסוגיה, מה שמסביר כנראה את הצבתם אי-שם בתחתית הרשימה בהישגים לימודיים של ממש. אבל איש אינו מנסה לבלום את התקשורת, ולהציב לה מחסומים. זה אנטי-דמוקרטי, מתאים לאיראן, ושאר הקלישאות המעדיפות את ההידרדרות המוסרית אל פי השאול, מאשר הצבת מעצורים על התקשורת ההרסנית שיש לה חלק בלתי מבוטל באותה הידרדרות.אנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש, טוענים כל העת כי דיווחים בנושאים שונים, כמו בנושאי אלימות או התמכרות, גורמים נזקים בלתי הפיכים לאחרים, בשל הפיכת הנושאים הללו ל"לגיטימיים" בעצם הדיווח עליהם ולעיתים ביחס אל המבצע, והסיקור הנרחב לו הוא זוכה
העיתונות הכללית אמונה על הכלל האומר "זכות הציבור לדעת". על פי כלל זה היא מדווחת על כל אירוע, גם אם ברור לכל שהדיווח עלול לגרום נזק למדינה, לחברה, לילדים או לכל גורם אחר. הנזק שייגרם אינו מהווה כל שיקול בהחלטה לדווח. אנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש, טוענים כל העת כי דיווחים בנושאים שונים, כמו בנושאי אלימות או התמכרות, גורמים נזקים בלתי הפיכים לאחרים, בשל הפיכת הנושאים הללו ל"לגיטימיים" בעצם הדיווח עליהם ולעיתים ביחס אל המבצע, והסיקור הנרחב לו הוא זוכה. בנורבגיה בוצע לפני כשנה טבח המוני של נערים, כאשר משפטו של הרוצח זוכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית. בארה"ב בוצע טבח המוני בסוף השבוע, כאשר לדעת פסיכולוגים, המבצע הושפע מעמיתו בנורבגיה.
אלו הם הנזקים החמורים של התקשורת ההמונית, זו הכתובה או המרצדת על המסך, הגדושה במעשי אלימות מתועבים, בפשעים למיניהם, בתת-תרבות ביבים, ובכל פגע רע. גם התומכים הגדולים ביותר בדמוקרטיה ובליברליות, מודים בפה מלא, כי השפעת התקשורת בעיקר על בני נוער, היא הרסנית. אגב, סקר שפורסם בימים אלו, מגלה כי בני הנוער הישראלים הם "שיאני העולם" בהתמכרות לתקשורת לסוגיה, מה שמסביר כנראה את הצבתם אי-שם בתחתית הרשימה בהישגים לימודיים של ממש. אבל איש אינו מנסה לבלום את התקשורת, ולהציב לה מחסומים. זה אנטי-דמוקרטי, מתאים לאיראן, ושאר הקלישאות המעדיפות את ההידרדרות המוסרית אל פי השאול, מאשר הצבת מעצורים על התקשורת ההרסנית שיש לה חלק בלתי מבוטל באותה הידרדרות.

PHOTOS: Thousands Of Israeli Yated Ne’eman Newspapers Set Ablaze, Causing Shutdown At Kikar Shabbos

accused abuserMalka Leifer to remain in jail

bhol


מעצרה של המנהלת החרדית הוארך עד תום הליכי ההסגרה

‏לאור החשש להימלטות, בית המשפט העליון קיבל ערר שהגישה פרקליטות המדינה והורה על מעצרה של מלכה לייפר - המנהלת לשעבר של ביה"ס באוסטרליה החשודה בביצוע מעשים חמורים 

Tuesday, March 20, 2018

rav Shmuel Kaminetsky and Rav Nota Greenblatt acquiring Torah

understanding Rav Shmuel Auerbach and other creative people
dealing with sexual assault

Open Orthodoxy Update, Parshas Tzav

  • cross-currents  • Rav Zalman Nechemia Goldberg revokes semicha of musmach who 


  • attended Yeshivat Chovevei Torah. Says he “acts not in accordance to Torah Law by becoming a rabbi from Chovevei Torah.”
  • While admitting it “sounds heretical,” R. Dr. Shmuly Yanklowitz (YCT graduate), says “Torah was deeply incomplete,”before incorporating modern feminist values.

america rosh yeshivos who mistakenly think they understand Israel

הוא ידע היטב כי גם בקרב יהודים נכבדים, יש קולות ודעות שסבורים כי קיים הבדל מהותי בין השאיפות בארה"ב לאלו שבארץ הקודש, כי לדידם התורה עלולה להיות "מוחלפת" על דעת המקום ועל דעת הקהל. הוא ידע שבגלל שחומות הבידול לא גבוהים דיים, יש הנותנים לגיטימציה של "לכתחילה" לא לשאוף להיות בן תורה במלוא מובן המילה ואין הכרח להתמסר לתלמודה – ולכן הרחיק לכת. גופו היה באמריקה, אבל רוחו היתה בשטעטעל האירופי במחיצת הצדיקים מדורות קדומים, או בהיכלי הישיבות ואהלי צדיקים בארץ הקודש. הוא לא קיבל את הלך הרוח שהתמסרות לתורה היא ענין של גיאוגרפיה ותלויה במקום ובמדינה. הטענה כי בארץ ישראל, כשיש יהודים שלומדים קצת ועוסקים הרבה בעניינים אחרים, נוצרת אצלם "קרירות", ואילו אמריקה "מחוסנת" ולכן יש בה יהודים יראים ושלמים שלמרות עיסוקם בפרנסה בענייני גשמיות לבם בתורה כל הזמן – נדחתה על סף מפתנו של כ"ק האדמו"ר זצוק"ל. הוא הטמיע בשומעי לקחו את השאיפות להתמסרות מוחלטת להיות "יששכר חמור גרם" ולא לשאוף להיות "זבולון לחוף ימים ישכון". על אף שאמריקה מושתתת על גשמיות, הוא סרב להסכים שדי להיות תמכין דאורייתא. הוא תבע את האמת המושלמת, את המקסימום הרוחני – ללא הנחות. הוא לא ראה היתר לשינוי בשאיפות בין דייר אורח-בגולה, לבין תושב קבע בארץ הקודש. בעיניו סדנא דארעא חד הוא, והוא פעל לעצב דור "כמו פעם", כאילו לא נחצו ימים והשתנו היבשות.

הגרא"י סולובייצ'יק: "ה'עידית' של אמריקה כמו ה'זיבורית' של ארץ ישראל"

"אתם מבינים מה שקורה? היכן הם כל היהודים הללו? היכן הם? הם מנהיגים ישיבות, יש בחורים, לומדים מוסר, עושים כל מה שיש בעולם. מורידים מישהו מ"הררי קדם", לישיבה שם, שימסור דרשה ביארצייט. נו, אתה נעמד לפני ציבור כזה גדול של בני תורה, תאמר להם, תגיד להם משהו, תן להם מוסר, שייצאו ויחשבו מה לא בסדר אצלם. אתם יודעים מה הוא נעמד לדבר? הוא נעמד לדבר, שבארץ ישראל מה קורה, המצב הוא בארץ ישראל שנבנה איזה מזרחי חדש 


בארץ ישראל, את זה צריכים הבחורים האמריקאים לדעת? זה מה שמדברים להם? תדבר, תדבר להם מוסר, שהם ייצאו ויכו על חטא, לא שכל אחד ייצא משם ויכה "על חטא" של ארץ ישראל... תדבר להם מה שצריך. הם לא מתביישים? על ארץ ישראל הם מדברים? בארץ ישראל הולכים לעשות ליב"ה, הולכים לעשות ליב"ה. הם יודעים כולם מה זה "ליבה". ה"ליבה" הכי גדול שיעשו כאן, לא מגיע למה שעושים בבית ספר הכי טוב באמריקה".

"על ליבה אתם מדברים? אתם הרי יש לכם תיכונים (היי סקול) עם כל לימודי החול, יש כאלה ישיבות שם שאפשר ללכת לקולג' בלילה. הם מדברים על ארץ ישראל? צועקים: ארץ ישראל! ליבה! אקדמיה! אקדמיה! את כל השמות הנרדפים הם יודעים. על מה אתם מדברים שם? אם יהיה שם יהודי שיחפש שידוך לבן שלו כאן, הוא יצטרך לקחת בחורה שאין לה בגרות, ישחירו אותו שם, דבר ראשון הוא לא יקבל כזו, ואם הוא כן אחד כזה שיחפש אחת כזו, הוא כזה נידח שאף אחד לא ירצה להסתכל עליו". 

Monday, March 19, 2018

R kaminetsy and vaccination

The Vaccine Choice Coalition
Thank you for joining The Vaccine Choice Coalition, a coalition of parents who believe that vaccines should be a choice in frum Jewish communities. Your participation enables us to join together and b'ezras Hashem help the many pro vaccine-choice families amongst us. By joining the coalition you agree to have your name and personal information added to our private database. Your information will never be released or revealed to a third party without your permission. If the coalition should find it necessary to release your name in the course of assisting its members you may receive an email requesting your permission.The Vaccine Choice Coalition is endorsed and backed by HaRav Shmuel Kaminetzky shlit"a, HaRav Malkiel Kotler shlit"a, HaRav Elya Ber Wachtfogel shlit"a and HaRav Shmuel Meir Katz shlit"a. If you have any questions or concerns please don't hesitate to contact us at 732-806-7739 or vaccinecoalition@gmail.com

Sunday, March 18, 2018

hespedim for Rav Shmuel Auerbach at Yeshiva Chaim Berlin - didnt happen for Rav Shteinman - Why not?

http://www.jdn.co.il/gallery/966324


לרגל חתונת תלמיד ישיבת פוניבז' הרב אהרן קוטלר בנו של הרב שרגא קוטלר רו"מ ישיבת לייקווד, הגיע ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א לביקור בזק בארה"ב, במהלכו נשא מדברותיו בהיכלי התורה הגדולים ובעצרות המספד שנערכו לזכרו של מרן הגר"ש אויערבאך זצללה"ה.
ראש הישיבה מסר שיעור כללי בהיכלה של ישיבת לייקווד, בסוגיית צרת סוטה במסכת יבמות הנלמדת בישיבת לייקווד, בהשתתפות אלפים מבני ואברכי הישיבה, ובראשם ראשי הישיבה הגאונים הגדולים: רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א, רבי ירוחם אלשין שליט"א, רבי דוד שוסטאל שליט"א ורבי ישראל ניומן שליט"א.
כמו כן נשא את המשא המרכזי בעצרת המספד הגדולה שהתקיימה בישיבת רבינו חיים ברלין בפלטבוש, שבראשות הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א, בהשתתפות אלפים ובראשם הגאונים הגדולים: רבי אהרן שכטר שליט"א, רבי מלכיאל קוטלר שליט"א, רבי אלי' בער ווכטפויגל שליט"א ורבי אשר קלמנוביץ שליט"א ראש ישיבת מיר.
בנוסף נשא שיחות מוסר בהיכלי הכוללים והישיבות הקטנות בעיר לייקווד. בסיום הביקור הקצר שערך יומיים בלבד, שב ראש הישיבה ארצה.